Album: Bài Thương Khó Của Chúa Giêsu Kitô

Nghe Album: Bài Thương Khó Của Chúa Giêsu Kitô

Các bài hát trong Album: Bài Thương Khó Của Chúa Giêsu Kitô