Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Thanh Long

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Thanh Long

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Thanh Long