Album: Bài hát của Nhạc sỹ: ndhoang

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: ndhoang

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: ndhoang

Chúa và em bé ăn xin

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Xin được một lần

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Con buồn quá Chúa ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 399

Con chiên hoang đàng

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Tìm Ngài nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Cha ơi! Con đã về

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Thập giá đơn côi

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Dụ ngôn 1

Trình bày: | Lượt nghe: 77