Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Thanh Bình

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Thanh Bình

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Thanh Bình

Tuổi thơ dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 835

Rước đèn

Trình bày: , | Lượt nghe: 335