Album: Bài hát của Ca sỹ: Lm. Peter Minh

Nghe Album: Bài hát của Ca sỹ: Lm. Peter Minh

Các bài hát trong Album: Bài hát của Ca sỹ: Lm. Peter Minh

Bàn tay Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 784

Không phải vì con

Trình bày: | Lượt nghe: 413

Lời tình tự

Trình bày: | Lượt nghe: 161

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 235