Album: Bài hát của Ca sỹ: Đỗ Thanh

Nghe Album: Bài hát của Ca sỹ: Đỗ Thanh

Các bài hát trong Album: Bài hát của Ca sỹ: Đỗ Thanh

Đường con theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,070

Hiến thân cho Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Một lần dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 436

Một lần xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Tình ca dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 554

Chúa kêu gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 173

Tâm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 82