Album: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài hát Sinh hoạt Thiều Nhi)

Nghe Album: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài hát Sinh hoạt Thiều Nhi)

Các bài hát trong Album: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài hát Sinh hoạt Thiều Nhi)