Album: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài hát Chào mừng gặp gỡ)

Nghe Album: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài hát Chào mừng gặp gỡ)

Các bài hát trong Album: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài hát Chào mừng gặp gỡ)