Album: 60 Năm Hồng Ân (YouTube)

Nghe Album: 60 Năm Hồng Ân (YouTube)

Các bài hát trong Album: 60 Năm Hồng Ân (YouTube)

Mẹ ơi sao đành!!! (MP4)

Trình bày: | Lượt nghe: 53

60 năm Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Làm sao dám quên

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Hãy loan tin mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Tình yêu Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Di ngôn Cha Thánh Đaminh

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Hãy sai đi

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Tâm ca Tông Đồ

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Xin cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Lời tri ân – 60 Năm Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Lễ dâng tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 125