Album: 60 Năm Hồng Ân (YouTube)

Nghe Album: 60 Năm Hồng Ân (YouTube)

Các bài hát trong Album: 60 Năm Hồng Ân (YouTube)

Mẹ ơi sao đành!!! (MP4)

Trình bày: | Lượt nghe: 54

60 năm Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Làm sao dám quên

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Hãy loan tin mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Tình yêu Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Di ngôn Cha Thánh Đaminh

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Hãy sai đi

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Tâm ca Tông Đồ

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Xin cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Lời tri ân – 60 Năm Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Lễ dâng tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 127