Nhạc sĩ sĩ: Huỳnh Minh Kỳ

Lạy chúa xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 831

Xin Chạm Vào Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 113

Tấm Lòng Bao Dung’

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Chúa Nguồn Sự Sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35