Nhạc sĩ sĩ: Huỳnh Minh Kỳ

Lạy chúa xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 911

Xin Chạm Vào Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 135

Phép Lạ Bánh và Cá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Tấm Lòng Bao Dung’

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Chúa Nguồn Sự Sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40