Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.2 - Tình Chúa Tình Người