Album: Dâng Ngài

Nghe Album: Dâng Ngài

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Sáng Danh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 10

Dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Lời giới thiệu – Dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 14