Album: Dâng Ngài

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Sáng Danh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 9

Dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 9

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Lời giới thiệu – Dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 10