Album: Dâng Ngài

Nghe Album: Dâng Ngài

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Sáng Danh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Lời giới thiệu – Dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26