Album: Dâng Ngài

Nghe Album: Dâng Ngài

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Sáng Danh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129

Lời giới thiệu – Dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32