Album: Dâng Ngài

Nghe Album: Dâng Ngài

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Sáng Danh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Lời giới thiệu – Dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21