Album: Dâng Ngài

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Sáng Danh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 5

Dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 6

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Lời giới thiệu – Dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 9