Album: Dâng Ngài

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Sáng Danh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 9

Dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 8

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Lời giới thiệu – Dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 9