Album: Dâng Ngài

Nghe Album: Dâng Ngài

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Sáng Danh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 13

Dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Lời giới thiệu – Dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15