Nhạc sĩ: Vương Huyền - Cao Quỳnh Thu

Giọt mặn ngoan hiền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Đắng lời ăn năn (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Con là kẻ đưa đinh (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44