Nhạc sĩ: Vic Xuân Thu

Tuổi đời là gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Gia nghiệp đời tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Tìm Ngài nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Tìm Ngài nơi đâu (Nhạc Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 565

Ngày Chúa xét xử (Nhạc Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Thánh thể tình yêu (Nhạc Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Tìm Ngài nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 168

Gia nghiệp đời tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 144