Nhạc sĩ: Vic Xuân Thu

Tuổi đời là gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Gia nghiệp đời tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Tìm Ngài nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Tìm Ngài nơi đâu (Nhạc Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 566

Ngày Chúa xét xử (Nhạc Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Thánh thể tình yêu (Nhạc Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Tìm Ngài nơi đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Gia nghiệp đời tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 145