Nhạc sĩ: Tường Khanh

Vì giê-xu sống

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 273