Nhạc sĩ: Trương Lê Sơn

Nhớ Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 124

Nhìn vào Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 173

Ở mãi cùng con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 242

Niềm tin đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 150

Về nơi Thiên Quốc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 187

Đồi Gôtha xưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97