Nhạc sĩ: Thơ: Từ Linh

Cành huệ trắng

Trình bày: | Lượt nghe: 343

Hoa Mân Côi dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,370

Tình Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Lặng trầm

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Lễ dâng đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 699

Yến Tiệc Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Trong tay Chúa dấu yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Yến tiệc

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Xuân yêu thương

Trình bày: , | Lượt nghe: 225

Tình khúc yêu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 180

Tình khúc yêu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Neo bến từ tâm

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Ephata hãy mở ra

Trình bày: | Lượt nghe: 853