Nhạc sĩ: Thơ: Từ Linh

Cành huệ trắng

Trình bày: | Lượt nghe: 317

Hoa Mân Côi dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,350

Tình Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Lặng trầm

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Lễ dâng đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 681

Yến Tiệc Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Trong tay Chúa dấu yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Yến tiệc

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Xuân yêu thương

Trình bày: , | Lượt nghe: 224

Tình khúc yêu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 173

Tình khúc yêu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Neo bến từ tâm

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Ephata hãy mở ra

Trình bày: | Lượt nghe: 798