Nhạc sĩ: Thơ: Tứ Diễm

Nửa vầng trăng

Trình bày: | Lượt nghe: 247