Nhạc sĩ: Soạn Lời Kinh: Nhất Tuấn

Kinh Phép lạ (YouTube)

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Kinh Ăn năn tội

Trình bày: | Lượt nghe: 645

Kinh Phép lạ

Trình bày: | Lượt nghe: 56