Nhạc sĩ: Ninh Doãn Hùng - Lời: ĐHY. Nguyễn Văn Thuận