Nhạc sĩ: Lời: Nguyễn Văn Thêm SDB

Don Bosco đến thăm

Trình bày: , | Lượt nghe: 115