Nhạc sĩ: Lm Tri Ân

Chúa mãi bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 79