Nhạc sĩ: Lm. Đỗ Xuân Quế

Thân phận lưu đày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 891