Nhạc sĩ: Lệ Thu

Nguyện Chúa Nắm Tay Con

Trình bày: | Lượt nghe: 227