Nhạc sĩ: Hồng Cúc

Chúa là Thần lương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132