Nhạc sĩ: Nguyễn Thiện

Đêm Hồng Ân (Hòa Tấu)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 221

Suy tưởng (Hòa Tấu)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Phút linh thiêng (Hòa Tấu)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 420

Hãy đến ôi Cứu Chúa (Hòa Tấu)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Án sáng đã đến (Hòa Tấu)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Hãy quay về (Hòa Tấu)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Chúa Trời tình yêu (Hòa Tấu)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47