Nhạc sĩ: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài hát Sinh hoạt Khối Kinh Thánh và Vào Đời)

Ca tạm biệt

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 335