Ca sĩ: Thu Huỳnh , N. T. Tân - Bình Minh

Tiểu sử Thu Huỳnh , N. T. Tân - Bình Minh

Album Thu Huỳnh , N. T. Tân - Bình Minh

MV Thu Huỳnh , N. T. Tân - Bình Minh

Bài hát Thu Huỳnh , N. T. Tân - Bình Minh

Mừng Chúa ra đời

Sáng tác: | Lượt nghe: 119