Ca sĩ: Thanh Hằng

Tiểu sử Thanh Hằng

Album Thanh Hằng

MV Thanh Hằng

Bài hát Thanh Hằng

Lời con xin Chúa

Lượt nghe: 68