Ca sĩ: Sơn Tuyền

Tiểu sử Sơn Tuyền

Album Sơn Tuyền

MV Sơn Tuyền

Bài hát Sơn Tuyền

Lạy Mẫu nghi cao cả

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,085