Ca sĩ: Sơn Tuyền

Tiểu sử Sơn Tuyền

Album Sơn Tuyền

MV Sơn Tuyền

Bài hát Sơn Tuyền

Lạy Mẫu nghi cao cả

Sáng tác: | Lượt nghe: 117