Ca sĩ: Phước Sơn

Tiểu sử Phước Sơn

Album Phước Sơn

MV Phước Sơn

Bài hát Phước Sơn

Tình Cha

Sáng tác: | Lượt nghe: 49

Dâng lễ

Sáng tác: | Lượt nghe: 79