Ca sĩ: Phước Sơn

Tiểu sử Phước Sơn

Album Phước Sơn

MV Phước Sơn

Bài hát Phước Sơn

Hãy tìm nước Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Tình Cha

Trình bày: , | Lượt nghe: 48

Dâng lễ

Trình bày: , | Lượt nghe: 75