Ca sĩ: Ns. Thanh Lâm

Tiểu sử Ns. Thanh Lâm

Album Ns. Thanh Lâm

MV Ns. Thanh Lâm

Bài hát Ns. Thanh Lâm

Lời tình của trời

Sáng tác: | Lượt nghe: 36