Ca sĩ: Nhóm Hợp Xướng Sao Mai

Tiểu sử Nhóm Hợp Xướng Sao Mai

Album Nhóm Hợp Xướng Sao Mai

MV Nhóm Hợp Xướng Sao Mai

Bài hát Nhóm Hợp Xướng Sao Mai

Lạy Thánh Tâm Giêsu

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,579

Vang tiếng ngợi khen

Sáng tác: | Lượt nghe: 307

Magnificat

Sáng tác: | Lượt nghe: 539