Ca sĩ: Nhật Đa minh

Tiểu sử Nhật Đa minh

Album Nhật Đa minh

MV Nhật Đa minh

Bài hát Nhật Đa minh

Một Cõi Riêng Tư

Lượt nghe: 90

Mãi Thuộc Về Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 48

Đường Tôi Đi

Lượt nghe: 52