Ca sĩ: Nguyễn Duy Vi

Tiểu sử Nguyễn Duy Vi

Album Nguyễn Duy Vi

MV Nguyễn Duy Vi

Bài hát Nguyễn Duy Vi

Dâng bánh rượu

Lượt nghe: 203