Ca sĩ: Minh Tiến

Tiểu sử Minh Tiến

Album Minh Tiến

MV Minh Tiến

Bài hát Minh Tiến

Cánh cửa Đức Tin

Sáng tác: | Lượt nghe: 66