Ca sĩ: Ca đoàn Tổng Hợp Việt Nam - Lễ Phong Thánh 117 Vị Tử Đạo Việt Nam

Tiểu sử Ca đoàn Tổng Hợp Việt Nam - Lễ Phong Thánh 117 Vị Tử Đạo Việt Nam

Album Ca đoàn Tổng Hợp Việt Nam - Lễ Phong Thánh 117 Vị Tử Đạo Việt Nam

MV Ca đoàn Tổng Hợp Việt Nam - Lễ Phong Thánh 117 Vị Tử Đạo Việt Nam

Bài hát Ca đoàn Tổng Hợp Việt Nam - Lễ Phong Thánh 117 Vị Tử Đạo Việt Nam