Album: Tuyết Mai Thánh Ca Vol. 2 - Khúc Hát Tạ Ơn

Nghe Album: Tuyết Mai Thánh Ca Vol. 2 - Khúc Hát Tạ Ơn

Các bài hát trong Album: Tuyết Mai Thánh Ca Vol. 2 - Khúc Hát Tạ Ơn