Album: Tuổi Thơ Đồng Hành (Karaoke Thiếu nhi)

Nghe Album: Tuổi Thơ Đồng Hành (Karaoke Thiếu nhi)

Các bài hát trong Album: Tuổi Thơ Đồng Hành (Karaoke Thiếu nhi)

Mặc lấy Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 253

Chúa đảm bảo

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Chúa dựng nên con

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Mục đồng bé thơ

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Cánh Thiên Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Chúa là Mặt trời Công chính

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Con bởi Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Ước mơ đơn sơ

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Đồng hành

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Đức Kitô Ngài là ai

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Ngắm bông

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Nhìn thiên nhiên

Trình bày: | Lượt nghe: 363

Theo lời Người

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Tuổi thơ

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Con kiến đen

Trình bày: | Lượt nghe: 633

Vào nhà Chúa Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 365

Em xin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Em cầu xin

Trình bày: | Lượt nghe: 25