Album: Tình Ngài Dòng Thác Đổ

Nghe Album: Tình Ngài Dòng Thác Đổ

Các bài hát trong Album: Tình Ngài Dòng Thác Đổ

Nụ hôn phản bội

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Hình như con đã quên

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Nửa đời lưu lạc

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Người sống trong tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Đầy tớ khiêm nhường

Trình bày: | Lượt nghe: 648