Album: Tiếng Hát Giáo Đường (Disc B)

Nghe Album: Tiếng Hát Giáo Đường (Disc B)

Các bài hát trong Album: Tiếng Hát Giáo Đường (Disc B)

Đấng từ bi

Trình bày: | Lượt nghe: 472

Dâng dâng lên

Trình bày: | Lượt nghe: 352

Bánh từ trời

Trình bày: | Lượt nghe: 282

Hướng lên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 273