Album: Tiếng Hát Giáo Đường (Disc B)

Nghe Album: Tiếng Hát Giáo Đường (Disc B)

Các bài hát trong Album: Tiếng Hát Giáo Đường (Disc B)