Album: Tiếng Hát Giáo Đường (Disc A)

Nghe Album: Tiếng Hát Giáo Đường (Disc A)

Các bài hát trong Album: Tiếng Hát Giáo Đường (Disc A)

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Lượt nghe: 1,582

Tôi hớn hở

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Bài ca Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 296

Của lễ đơn sơ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,203