Album: Thiên Duyên Album Bài hát của Nhạc sỹ: Thiên Duyên

Nghe Album: Thiên Duyên Album Bài hát của Nhạc sỹ: Thiên Duyên

Các bài hát trong Album: Thiên Duyên Album Bài hát của Nhạc sỹ: Thiên Duyên

Giọt lệ sầu

Trình bày: | Lượt nghe: 676