Album: Tâm Tình Khúc 2

Nghe Album: Tâm Tình Khúc 2

Các bài hát trong Album: Tâm Tình Khúc 2

Nỗi niềm đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Khúc hát thanh xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Loan báo Tin Mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 3,378

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Chúa dìu con về

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Mẹ là bến đợi

Trình bày: | Lượt nghe: 422

Cùng Mẹ ra khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 531