Album: Những Bài Thánh Ca Giáng Sinh (Slideshow)

Nghe Album: Những Bài Thánh Ca Giáng Sinh (Slideshow)

Các bài hát trong Album: Những Bài Thánh Ca Giáng Sinh (Slideshow)

Ngôi Lời sẽ đến

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Oh Christmas Tree (Cùng nhau ta đi)

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Lời gọi đêm đông

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Khúc hát Thiên Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 124

O Holy Night (Đêm thiêng liêng)

Trình bày: | Lượt nghe: 288

Silent Night (Đêm vui mừng)

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Dâng lên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Chúa vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 112