Album: Như Giọt Sương Đêm

Nghe Album: Như Giọt Sương Đêm

Các bài hát trong Album: Như Giọt Sương Đêm

Trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Gặp Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 168

Chỉ có Chúa thôi

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Lời cuối

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Dâng tình mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 26

Đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 40