Album: Như Giọt Sương Đêm

Nghe Album: Như Giọt Sương Đêm

Các bài hát trong Album: Như Giọt Sương Đêm

Trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Gặp Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 171

Chỉ có Chúa thôi

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Lời cuối

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Dâng tình mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 27

Đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 40