Album: Mười Bốn Nỗi Thương Khó

Nghe Album: Mười Bốn Nỗi Thương Khó

Các bài hát trong Album: Mười Bốn Nỗi Thương Khó