Album: Merry Axemas: More Guitars For Christmas Vol.2

Nghe Album: Merry Axemas: More Guitars For Christmas Vol.2

Các bài hát trong Album: Merry Axemas: More Guitars For Christmas Vol.2

Deck the Halls (Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Carol Of The Bells (Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 104

White Christmas (Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Sleigh Ride (Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 66