Album: Lạy Chúa Này Con Đây

Nghe Album: Lạy Chúa Này Con Đây

Các bài hát trong Album: Lạy Chúa Này Con Đây

Lạy Chúa này con đây

Trình bày: | Lượt nghe: 418

Này con sẵn sàng

Trình bày: | Lượt nghe: 236

Ngài có đó

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Bờ đá xanh tạ tội

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Tình khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 128

Lắng nghe Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 75