Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.2 - Hội Nhạc Thiên Quốc

Nghe Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.2 - Hội Nhạc Thiên Quốc

Các bài hát trong Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.2 - Hội Nhạc Thiên Quốc

Trời cao hỡi

Trình bày: | Lượt nghe: 639

Chúa đã sinh ra

Trình bày: | Lượt nghe: 270

Hội nhạc Thiên Quốc

Trình bày: | Lượt nghe: 862

Noel Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Chúa đến rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Tiếng ca trinh nữ

Trình bày: | Lượt nghe: 527

Giữa đêm sao

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Đêm rạng ngời

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Này một hài nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 609