Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.2 - Hội Nhạc Thiên Quốc

Nghe Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.2 - Hội Nhạc Thiên Quốc

Các bài hát trong Album: Hoan Ca Cứu Thế Vol.2 - Hội Nhạc Thiên Quốc

Trời cao hỡi

Trình bày: | Lượt nghe: 601

Chúa đã sinh ra

Trình bày: | Lượt nghe: 263

Hội nhạc Thiên Quốc

Trình bày: | Lượt nghe: 780

Noel Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Chúa đến rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Tiếng ca trinh nữ

Trình bày: | Lượt nghe: 516

Giữa đêm sao

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Đêm rạng ngời

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Này một hài nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 563